13 Temmuz 2012 28352 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

- Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Mehmet FÜZÜN'ün Atanmasına Dair Karar (No: 2012/41)

YÖNETMELİKLER

- Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği- Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği

- Avrupa Birliği Bakanlığı Mütercim Yarışma Sınavı ve Atama Yönetmeliği- Avrupa Birliği Bakanlığı Mütercim Yarışma Sınavı ve Atama Yönetmeliği

- Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Avrupa Birliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Avrupa Birliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

- Avrupa Birliği Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Avrupa Birliği Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliği- Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliği

- Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bursa Orhangazi Üniversitesi Ana Yönetmeliği

- Erciyes Üniversitesi Kayseri Mimar Sinan Mimarlık ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Harran Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Kültür Üniversitesi Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

- YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 12/7/2012 Tarihli ve 385 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri