07 Temmuz 2012 28346 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. İsrafil KURTCEPHE'nin Atanmasına Dair Karar (No: 2012/22)

- Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Erkan İBİŞ'in Atanmasına Dair Karar (No: 2012/23)

- Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Hikmet KOÇAK'ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/24)

- Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. M.M. Gülay BARBAROSOĞLU'nun Atanmasına Dair Karar (No: 2012/25)

- Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Faruk KOCACIK'ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/26)

- Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Mustafa KİBAR'ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/27)

- Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Ayşegül Jale SARAÇ'ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/28)

- Ege Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Candeğer YILMAZ'ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/29)

- Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Hasan Fahrettin KELEŞTEMUR'un Atanmasına Dair Karar (No: 2012/30)

- Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ'ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/31)

- Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER'in Atanmasına Dair Karar (No: 2012/32)

- Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. M. Yavuz COŞKUN'un Atanmasına Dair Karar (No: 2012/33)

- İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Cemil ÇELİK'in Atanmasına Dair Karar (No: 2012/34)

- İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Mehmet KARACA'nın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/35)

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Süleyman BAYKAL'ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/36)

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Hüseyin AKAN'ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/37)

- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Ahmet ACAR'ın Atanmasına Dair Karar (No: 2012/38)

- Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Yener YÖRÜK'ün Atanmasına Dair Karar (No: 2012/39)

- Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. İsmail YÜKSEK'in Atanmasına Dair Karar (No: 2012/40)

- Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kalkınma, Milli Eğitim, Milli Savunma ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmelik- Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmasına Dair Yönetmelik

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği

- Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik- Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik

- Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelik- Eğitimde Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelik

- Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Statü- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Statü

- İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğin (2011/1) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

- Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri