26 Haziran 2012 28335 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3285 Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez Teşkilatında 11 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3287 Van İlinde Meydana Gelen Deprem Sebebiyle İl Genelinde Yürütülen Çalışmalar Kapsamında İnşa Edilecek Kalıcı Konut ve Sosyal Donatı Sahalarıyla İlgili Altyapı Projelerinin Uygulanması İçin İhtiyaç Duyulan Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Milli Savunma ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI

- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Görevini Yürütmek Üzere Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Metin HÜLAGÜ'nün Görevlendirilmesi Hakkında Karar

- İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

- İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Kararlar

YÖNETMELİKLER

- 2012/3180 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2012/3180 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2012/3262 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2012/3262 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2012/3303 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2012/3303 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dışişleri Bakanlığı Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Dışişleri Bakanlığı Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/53)- Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/53)

- 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğ- 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğ

- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 415)

- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV No: 60)- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV No: 60)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/78, K: 2011/177 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/78, K: 2011/177 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/57, K: 2012/14 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/57, K: 2012/14 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/127, K: 2012/29 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/127, K: 2012/29 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/30, K: 2012/36 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/30, K: 2012/36 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/105, K: 2012/38 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/105, K: 2012/38 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/128, K: 2012/40 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/128, K: 2012/40 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/26, K: 2012/41 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/26, K: 2012/41 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/136, K: 2012/72 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/136, K: 2012/72 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri