24 Haziran 2012 28333 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2012/3206 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3206 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/3298 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kraljevo (Morava) Havalimanının Kısmen Yeniden İnşası Projesinin Finansmanına İlişkin Hibe Anlaşması'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar- 2012/3298 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kraljevo (Morava) Havalimanının Kısmen Yeniden İnşası Projesinin Finansmanına İlişkin Hibe Anlaşması'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2012/3255 Her Tür Pasaport Hamili Tayland Vatandaşlarına, Türkiye'ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerde Türkiye'de Kalış Süreleri 180 Gün İçinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Her Girişlerinde 30 Gün Süreyle Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar- 2012/3255 Her Tür Pasaport Hamili Tayland Vatandaşlarına, Türkiye'ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerde Türkiye'de Kalış Süreleri 180 Gün İçinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Her Girişlerinde 30 Gün Süreyle Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ahi Evran Üniversitesi Yabancı Dil ve Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Anadolu Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Uşak Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 44)- Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 44)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri