20 Haziran 2012 28329 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hacettepe Üniversitesi Tütün Kontrol, Eğitim, Vergilendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- İLKE KARARI

- Doğal Sit Alanlarındaki Köy Yerleşik Alanlarında, Civarında ve Mezralarda Yapılacak Yapılara İlişkin Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu İlke Kararı (No: 16)

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/37)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/37)

- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

- 2012 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2012 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2012 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2012 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2012 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2012 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2012 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2012 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (No: 2012/48)- Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (No: 2012/48)

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/6/2012 Tarihli ve 4795 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/6/2012 Tarihli ve 4795 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri