05 Haziran 2012 28314 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- TİKA Uzmanlığı Yönetmeliği- TİKA Uzmanlığı Yönetmeliği

- KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik- Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türk Halkbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

GENELGE

- Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları ile İlgili 2012/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları ile İlgili 2012/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ

- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 2)

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/5/2012 Tarihli ve 4774 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/5/2012 Tarihli ve 4774 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/40, K: 2012/4 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/40, K: 2012/4 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/55, K: 2012/5 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/55, K: 2012/5 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri