22 Mayıs 2012 28300 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği- Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği

- Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliği- Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliği

- Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliği- Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliği

- PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- PTT Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Kafkas Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Kafkas Üniversitesi Arıcılığı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/10)

- 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2012 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 23)- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 23)

DÜZELTME

- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri