19 Mayıs 2012 28297 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2012/3148 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşma'nın Süresinin Uzatılmasına İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3148 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşma'nın Süresinin Uzatılmasına İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/3150 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3150 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3099 Rize ili, Merkez İlçesinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Rize Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3144 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2012/3145 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2012/3145 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2012/3146 Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3158 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2012/3166 Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2012/3175 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar- 2012/3175 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- 2012/3190 Vali Atamaları Hakkında Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/9, K: 2011/103 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/9, K: 2011/103 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/46, K: 2011/145 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/46, K: 2011/145 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/31, K: 2011/167 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/31, K: 2011/167 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/118, K: 2011/170 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/118, K: 2011/170 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/62, K: 2011/175 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/62, K: 2011/175 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/104, K: 2011/180 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/104, K: 2011/180 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/90, K: 2012/4 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/90, K: 2012/4 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/30, K: 2012/7 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/30, K: 2012/7 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/19, K: 2012/21 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/19, K: 2012/21 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/35, K: 2012/23 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/35, K: 2012/23 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/98, K: 2012/24 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/98, K: 2012/24 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri