18 Mayıs 2012 28296 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 6302 Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun- 6302 Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

- 6303 Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun- 6303 Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun

- 6304 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 6304 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 6305 Afet Sigortaları Kanunu- 6305 Afet Sigortaları Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3026 2011-2012 Pazarlama Yılında Nişasta Kökenli Şekerler İçin Şeker Kurulu Tarafından 244.400 Ton Olarak Belirlenen Kotanın %35 Oranında Artırılması Hakkında Karar

- 2012/3137 Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2012/3140 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Tarafından Yürütülmekte Olan İleri Teknoloji Endüstri Parkı ve Havaalanı Projesi Kapsamında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2. Pist İnşası Amacıyla Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3141 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2012/3141 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2012/3142 Ankara-Polatlı-Afyonkarahisar-Uşak-İzmir Projesi Kapsamında Yapılması Planlanan Hızlı Tren Demiryolu Hattının İnşası Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3143 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bünyesinde 5 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar- 2012/3143 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bünyesinde 5 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3149 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2012/3165 İstanbul Şişli Vakfı İstanbul Şişli Tarafından Meslek Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3171 İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Nişanca Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Yenileme Alanı Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar

- 2012/3172 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar- 2012/3172 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Vekili Sadık YAKUT, Daha Sonra ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

CEZANIN KALDIRILMASI KARARLARI

- Hükümlü Mehmet Alpan ATİKKAN'ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2012/18)

- Hükümlü Necmi AKSOY'un Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2012/19)

ATAMA KARARLARI

- Ekonomi Bakanlığına Ait Atama Kararları

- YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

- Konya İli Ilgın İlçesi Aşağıçiğil Beldesinin İsminin "Çiğil" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- 2012/3137 Belediye Fen Elemanlarını Geliştirme Kursu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- 2012/3137 Belediye Fen Elemanlarını Geliştirme Kursu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği

- Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Erciyes Üniversitesi Davud el-Kayseri Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Üsküdar Üniversitesi Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri