16 Mayıs 2012 28294 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Milletvekilleri ile Yasama Organı Eski Üyelerine Kimlik ve Rozet Verilmesine Dair Yönetmelik- Milletvekilleri ile Yasama Organı Eski Üyelerine Kimlik ve Rozet Verilmesine Dair Yönetmelik

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Fatih Üniversitesi Yaz Dönemi Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Namık Kemal Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/11)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/12)

- Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/66)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/37)

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 118)- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 118)

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/5/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-14 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 15/5/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-15 Sayılı Kararı

- Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ- Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ

KURUL KARARI

- Devlet Muhasebesi Standardı 18 (DMS 18) Bölümsel Raporlama- Devlet Muhasebesi Standardı 18 (DMS 18) Bölümsel Raporlama

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri