10 Mayıs 2012 28288 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 6297 Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Karayolu Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 8 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6297 Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Karayolu Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 8 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6298 Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6298 Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6299 Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile Bu Konvansiyonu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6299 Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile Bu Konvansiyonu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6300 Bazı Kanunlar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 6300 Bazı Kanunlar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 6301 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 6301 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMM KARARI

- 1015 Ülkemizde Demokrasiye Müdahale Eden Tüm Darbe ve Muhtıralar ile Demokrasiyi İşlevsiz Kılan Diğer Bütün Girişim ve Süreçlerin Tüm Boyutları ile Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2012/3013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Ortaklık Çerçeve Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Ortaklık Çerçeve Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/3031 Çukurova Üniversitesi'nin KKTC'de Kampus Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3031 Çukurova Üniversitesi'nin KKTC'de Kampus Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/3061 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yurt Açılması, İşletilmesi ve Yönetimi ile İlgili Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3061 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yurt Açılması, İşletilmesi ve Yönetimi ile İlgili Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/3109 Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Gençlik ve Spor İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3109 Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Gençlik ve Spor İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/3119 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Tatbikatlar ve Eğitim Kursları İcra Edilmesine Dair İş Birliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3119 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Tatbikatlar ve Eğitim Kursları İcra Edilmesine Dair İş Birliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/3120 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Kültür İşbirliği Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/3120 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Kültür İşbirliği Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/2934 Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu Tarafından Yabancı Ülkelere Yönelik Nakdi ve Gayrinakdi Resmi Destekli İhracat Kredileri ile İki Yıl ve Daha Uzun Vadeli Sigorta İşlemlerine İlişkin Olarak 2012 Yılı Programında Belirlenen Ekli Türk Eximbank 2012 Yılı Ülke Limitleri Listesinin Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/3098 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

- 2012/3102 Bursa, Karacabey, Susurluk Ovaları Dereleriyle Yeşilırmak ve Kollarının Muhtelif Yerlerinin, Suların Taşmasıyla Su Altında Kalan veya Su Baskınlarına Uğrayabilecek Saha Olarak Tespiti ve İlanına Dair 4/10/1950 Tarihli ve 3/11945 Sayılı Kararnamenin Eki Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

- Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Milli Eğitim Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İstisna Sözleşmesi Yönetmeliği- Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İstisna Sözleşmesi Yönetmeliği

- Bahçeşehir Üniversitesi Gelibolu Yüzüncü Yıl Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Bahçeşehir Üniversitesi Öğretmen Mesleki Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Bezmialem Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Turgut Özal Üniversitesi Türkçe Öğrenimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/5/2012 Tarihli ve 2012/61 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri