09 Mayıs 2012 28287 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3022 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2012 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2012/3022 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2012 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2012/3024 Kars İli, Merkez İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Kars Belediyesinin İşbirliğinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Adı Geçen Belediye Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3092 Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesinde Bulunan Alanın İpekyolu II. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2012/3093 Bitlis İli, Merkez İlçesi, Hüsrevpaşa Mahallesinde Bulunan Alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2012/3097 Adana İli, Yüreğir İlçesinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Kapsamında Bulunan Bazı Taşınmazların Yüreğir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3134 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Hemşirelik Yüksekokulu ile İstanbul Zeynep Kamil Sağlık Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

TEBLİĞLER

- 2012 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2012 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2012 Yılı Mart Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2012 Yılı Mart Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

- YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 5/5/2012 Tarihli ve 252 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanı

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri