07 Mayıs 2012 28285 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3095 Ordu İçmesuyu Projesi (DOKAP) kapsamında bazı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3096 Milas Projesi Kapsamındaki Derince Barajının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3106 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar- 2012/3106 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

- 2012/3133 Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3135 "Silvan I. Merhale (GAP) Projesi" Kapsamındaki Ambar Barajı'nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3138 Belirli Elektrikli Aletlerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2012/3139 Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2012/3139 Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- 2012/3103 Türkiye Su Enstitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- 2012/3103 Türkiye Su Enstitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Bülent Ecevit Üniversitesi Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Bülent Ecevit Üniversitesi Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği- Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanı

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri