06 Mayıs 2012 28284 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/3018 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile EGO Genel Müdürlüğünün 31/12/2004 Tarihi İtibarıyla Hazine Müsteşarlığına Olan Borçlarının Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemine Tabi Tutulmasına Dair Belediye Uzlaşma Komisyonu Kararlarının Onaylanmasına İlişkin Karar

- 2012/3021 Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2012/3023 Bilecik-Bozüyük Lojistik Merkezinin Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmaz ile Üzerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3025 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2012/3025 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2012/3054 Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3055 Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3056 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3057 Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3058 Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2012/3094 Rize İli, Hemşin İlçesi, Ortaköy Mahallesinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Hemşin Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Ekonomi Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar ve Batı Anadolu Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri