04 Mayıs 2012 28282 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/2976 Bazı Yerleşim Birimlerinin "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti, Bazı Yerleşim Alanlarında Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi ve Bazı Yerleşim Birimlerinin Bakanlar Kurulu Kararları Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

- 2012/2995 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2012/2995 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2012/3003 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Amerika Birleşik Devletleri Finansal Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) Arasında Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile İlgili Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2012/3003 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Amerika Birleşik Devletleri Finansal Suçlarla Mücadele Birimi (FinCEN) Arasında Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile İlgili Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2012/3008 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2012/3008 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2012/3077 Umuma Mahsus Pasaport Hamili Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Türkiye'ye Yapacakları Seyahatlerinde, 180 Gün İçinde Toplamda 90 Günü Aşmamak Kaydıyla 30 Gün Olan Vizesiz Kalış Sürelerinin, 31 Aralık 2012 Tarihine Kadar Tek Taraflı Olarak 60 Güne Çıkarılması Hakkında Karar

- 2012/3078 Bingöl İli, Merkez İlçesinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri Kapsamında Yer Alan Bazı Taşınmazların Bingöl Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/3080 2012 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Karar

- 2012/3114 2012 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Ilısu Barajı ve HES (GAP) Projesi Kapsamında Yer Alan Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- 2012/3116 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine Şanal TOSUN'un Atanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği- Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği

- Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/4/2012 Tarihli ve 2012/57 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/4/2012 Tarihli ve 2012/58 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/4/2012 Tarihli ve 2012/60 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri