30 Nisan 2012 28279 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Dumlupınar Üniversitesi Zoonozlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlan

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri