25 Nisan 2012 28274 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Eğitim Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliği- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliği

- Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik- Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik

- Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliği- Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliği

- Piri Reis Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Uludağ Üniversitesi Kent Tarihi ve Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri