21 Nisan 2012 28271 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/20)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/20)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/7)

KURUL KARARLARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 19/4/2012 Tarihli ve 4714 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 19/4/2012 Tarihli ve 4714 Sayılı Kararı

- Biyogüvenlik Kurulunun 17 Sayılı Kararı

- Biyogüvenlik Kurulunun 18 Sayılı Kararı

- Biyogüvenlik Kurulunun 19 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri