15 Nisan 2012 28265 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Abdullah Gül Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Abdullah Gül Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Abdullah Gül Üniversitesi Ortadoğu Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ana Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 2012 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2012 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2012 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2012 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2012 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2012 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2012 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2012 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri