11 Nisan 2012 28261 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 6287 İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 6287 İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 6289 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 6289 Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 6290 Adli Sicil Kanunu ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 6290 Adli Sicil Kanunu ile Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 6291 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 6291 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMM KARARI

- 1012 Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- KURULUŞUN BAĞLI VE İLGİLİ OLDUĞU BAKANLIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLEM

- Türk Akreditasyon Kurumu'nun Avrupa Birliği Bakanlığı ile İlgilendirilmesine Dair Tezkere

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/2967 Resmi İlan Fiyatlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar- 2012/2967 Resmi İlan Fiyatlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar

- 2012/2969 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2012/2972 Bazı Üniversitelere Bağlı Olarak Enstitü ve Fakültelerin Kurulması ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Şişli Sağlık Yüksekokulunun Kapatılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan AFYONCU'nun Seçilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARI

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (No: İç Ticaret 2012/1)- Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (No: İç Ticaret 2012/1)

- Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 69)- Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 69)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri