06 Nisan 2012 28256 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

- Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Malzeme Ofisi Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/3)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/4)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/5)

- Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra No: 5)- Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliği (Sıra No: 5)

- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2012/2)- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2012/2)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 5/4/2012 Tarihli ve 2012/51 Sayılı Kararı

DÜZELTME

- Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili- Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri