05 Nisan 2012 28255 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2012/2992 Van İlinde Meydana Gelen Deprem Felaketinden Etkilenen İşyerlerinde Uygulanan Kısa Çalışma Süresinin Uzatılması Hakkında Karar- 2012/2992 Van İlinde Meydana Gelen Deprem Felaketinden Etkilenen İşyerlerinde Uygulanan Kısa Çalışma Süresinin Uzatılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Kültür ve Turizm ve Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- 2012/2958 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2012/2958 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Bazı Yönetmeliklerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDK)- Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-YDK)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/89, K: 2011/179 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/89, K: 2011/179 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/36, K: 2011/181 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/36, K: 2011/181 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/1 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/1 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/2 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/2 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/3 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/3 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/43, K: 2012/10 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/43, K: 2012/10 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri