30 Mart 2012 28249 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'a, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği- Milli Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği

- Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Tunceli Üniversitesi Jeotermokronoloji Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/14)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/14)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/15)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/15)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/17)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/17)

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 40)- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 40)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri