29 Mart 2012 28248 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI

- Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Aygün ATTAR'ın Atanması Hakkında Karar (No: 2012/14)

YÖNETMELİKLER

- Afyon Kocatepe Üniversitesi Gelecek Araştırmaları-Stratejileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Plato Meslek Yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Plato Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (No: 2012/35)

İLANLAR

- a - Yargı İlanı

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri