25 Mart 2012 28244 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/2760 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar- 2012/2760 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

- 2012/2805 Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne Ulaşımı Sağlayacak İltisak Hattının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmaz İle Üzerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/2847 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Düzce Belediyesinin İşbirliğinde Yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Düzce Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/2851 Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa İlinde Bağımsız Köy Kurulması Hakkında Karar

- 2012/2852 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi ile Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2012/2901 Bazı Alanların Turizm Merkezi Olarak İlanı Hakkında Karar

- 2012/2912 Kültür ve Turizm Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak İzmir İlinde Anadolu Filarmoni Orkestrası Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2012/2918 Susurluk Kepekler Termal Turizm ve Alternatif Turizm Alanları Koruma, Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği'ne Üye Olan Aksakal Belediyesinin Adı Geçen Birliğe Katılmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında Karar

- 2012/2919 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı Bünyesinde 14 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması ve Adı Geçen Başkanlığın Merkez ve Taşra Teşkilatında Yer Alan Şube Müdürlüklerinin Bağlantılarının Düzenlenmesi Hakkında Karar

- 2012/2935 Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2012/2936 Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kapatılması Hakkında Karar

- 2012/2937 İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2012/2938 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2012/2944 Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2012/2945 Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ile İstanbul VII Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün Adının Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2012/2957 Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar

- 2012/2959 Mardin İlinde Tesis Edilecek Olan Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazların, Mülkiyetinin/İrtifak Hakkının Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilmek Üzere, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Kalkınma Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri