Ekonomi Bakanlığından

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Düzeltme

Seri No: 2012/6-Düzeltme

Sayı/Sıra No:

Tarih: 24.03.2012

Resmi Gazete Tarihi: 24.03.2012

Resmi Gazete Sayısı: 28243

21/3/2012 tarihli ve 28240 sayılı Resmi Gazete'nin 91 inci sayfasında aslına uygun olarak yayımlanan, İhracat: 2012/6 sayılı "İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in 1 inci maddesinde yer alan "(a) bendi" ibaresi; Ekonomi Bakanlığı'nın 23/3/2012 tarihli ve 21802 sayılı yazısı üzerine, "(a) bendinin ilk paragrafı" olarak düzeltilmiştir.