23 Mart 2012 28242 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2012/2854 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/2854 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/2916 Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi (SESAME) Statüsüne İlişik Beyan ile Katılmamız Hakkında Karar- 2012/2916 Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi (SESAME) Statüsüne İlişik Beyan ile Katılmamız Hakkında Karar

- 2012/2920 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin İşleyişine Dair Anlaşma ile 22 Ekim 2009 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin İşleyişine Dair Anlaşma'ya Değişiklikler Getirilmesi Hakkında Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2012/2920 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin İşleyişine Dair Anlaşma ile 22 Ekim 2009 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin İşleyişine Dair Anlaşma'ya Değişiklikler Getirilmesi Hakkında Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/2923 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/2923 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/2853 Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Tavşanlı Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2012/2879 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2012/2880 Ardahan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2012/2881 Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2012/2882 Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2012/2883 Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2012/2884 Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2012/2905 2013 Akdeniz Oyunları Kapsamında Mersin'de Yapılması Planlanan Stadyum, Atıcılık Tesisleri ve Jimnastik Salonunun İnşası Amacıyla Bazı Taşınmazların Spor Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/2907 Bursa Orhangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2012/2908 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması ile Bazı Yüksekokulların Birleştirilmesi Hakkında Karar

- 2012/2909 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Kapatılması ve Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2012/2922 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İslami İlimler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2012/2928 Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Ekonomi Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI

- Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Serdar ÖZGÜLDÜR'ün Seçilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik- Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik

- Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri