22 Mart 2012 28241 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/2831 Ordu İli, Gülyalı İlçesi Turnasuyu ve Taşlıçay Köylerinde Bulunan Bazı Taşınmazların Yol Yapımı Amacıyla Ordu İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/2840 Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2012/2841 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2012/2844 Orman ve Su İşleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2012/2858 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

- 2012/2861 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

- 2012/2869 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2012/2902 Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Olarak Adli Bilimler Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2012/2903 İzmir İçme Suyu (Gördes ve Çağlayan) Uygulama Projesi Kapsamındaki Kavaklıdere İçme Suyu Arıtma Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/2904 Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

- 2012/2911 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

- 2012/2921 Kıbrıs'a Anamur (Dragon) Çayından Boruyla Su Götürme Projesi Kapsamındaki Alaköprü Barajı'nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/2924 Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2012/2842 Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2012/2842 Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Marmara Üniversitesine Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler

TEBLİĞLER

- Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/15)'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY(r)'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)- Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY(r)'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

YARGI BÖLÜMÜ

- YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

- Yüksek Seçim Kurulunun 17/3/2012 Tarihli ve 109 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri