20 Mart 2012 28239 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun- 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun

- 6285 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6285 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6286 Türkiye ile Ukrayna Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu-Feribot Hizmetinin Organizasyonu Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6286 Türkiye ile Ukrayna Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu-Feribot Hizmetinin Organizasyonu Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik- Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Pamukkale Üniversitesi Güç Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGELER

- Gümrük Hizmetlerinde - Gümrük Hizmetlerinde "Tek Pencere" Sistemi ile İlgili 2012/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

- Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2012/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2012/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/5)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/7)

- Perakende Satış Hizmet Geliri ile Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

- Özelleştirme İdaresinin 19/3/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-05 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/3/2012 Tarihli ve 4641 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/3/2012 Tarihli ve 4641 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri