16 Mart 2012 28235 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'a, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mustafa Kemal Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ- Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

- 2012 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2012 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2012 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2012 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2012 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2012 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2012 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2012 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14/3/2012 Tarihli ve 2012/36 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14/3/2012 Tarihli ve 2012/37 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri