11 Mart 2012 28230 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2012/2757 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afganistan Kara Kuvvetleri Birlikleri/Personeline Türkiye'de Verilecek Eğitime İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2012/2757 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afganistan Kara Kuvvetleri Birlikleri/Personeline Türkiye'de Verilecek Eğitime İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/2795 Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar- 2012/2795 Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Dicle Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- KTO Karatay Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ

İLANLAR

- a - Yargı İlanı

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri