09 Mart 2012 28228 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2012/2737 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/2737 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/2787 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/2787 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

TÜZÜK

- 2012/2780 Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük- 2012/2780 Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/2735 Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Güzel Sanatlar Fakültesinin Adının Sanat ve Tasarım Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2012/2788 Yedek Subayların Hizmet Süreleri ile Erbaş ve Erler İçin Muvazzaflık Hizmet Süresinin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- 2012/2818 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2012/2818 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 344)- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 344)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

- Tıklayınız

- 8/3/2012 tarihli ve 28227 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar yayımlanmıştır.