06 Mart 2012 28225 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/2740 Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda Boş Bulunan Maliye Bakanlığı Temsilciliğinde, Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mustafa DAKIN'ın Görevlendirilmesi Hakkında Karar

- 2012/2823 Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE) İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2012/2829 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

CEZANIN KALDIRILMASI KARARI

- Hükümlü Yakup AYGÜN'ün Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2012/12)

ATAMA KARARLARI

- Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI

- Başbakan Yardımcılığına Ait Görevlendirme Kararı

YÖNETMELİKLER

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığı Yönetmeliği- Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığı Yönetmeliği

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1/3/2012 Tarihli ve 4617 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1/3/2012 Tarihli ve 4617 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri