02 Mart 2012 28221 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Uşak Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Uşak Üniversitesi Balkan Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Tebliğ No: 2008/8) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğde (İthalat: 2012/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri