29 Şubat 2012 28219 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 6279 Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu- 6279 Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

- 6280 İslam Konferansı Örgütü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6280 İslam Konferansı Örgütü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6281 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6281 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2012/2801 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Endüstrisi Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/2801 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Endüstrisi Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Teknik Üniversitesi Mardin Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans ve Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans İngilizce Hazırlık Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2011/18)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/22)

- 2012 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2012 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2012 Yılı Ocak Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2012 Yılı Ocak Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 38)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 59)- Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 38)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 59)

- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri