28 Şubat 2012 28218 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 1009 Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2012/2797 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/2797 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/2798 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar- 2012/2798 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliği- Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliği

- Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ahi Evran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mersin Üniversitesi Restorasyon ve Koruma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mersin Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mersin Üniversitesi Akdeniz Kent Araştırmaları Merkezi (AKKENT) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İLKE KARARLARI

- Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 7/2/2012 Tarihli ve 24 Sayılı İlke Kararı

- Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 7/2/2012 Tarihli ve 25 Sayılı İlke Kararı

- Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 7/2/2012 Tarihli ve 26 Sayılı İlke Kararı

TEBLİĞLER

- Patates Kanseri [Synchytrium Endobioticum (Schilberszky) Percival] ile Mücadele Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/61)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/15)

- Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikayet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2012/28)

- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)

KURUL KARARLARI

- Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 17/2/2012 Tarihli ve 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Genel Kurul Kararı- Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 17/2/2012 Tarihli ve 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Genel Kurul Kararı

- Van İlinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Anılan İl Merkezinde Neşrolunan Resmi İlan ve Reklam Yayını ile Alakalı Gazeteler Hakkında 17/2/2012 Tarihli ve 196 Sayılı Basın İlan Kurumu Genel Kurul Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri