17 Şubat 2012 28207 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazikent Üniversitesi Göç, Nüfus, Eğitim ve İstihdam Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği- İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği

KURUL KARARI

- Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller ile İlgili Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararı- Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller ile İlgili Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/15097;K: 2011/15909)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/15097;K: 2011/15909)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/1978;K: 2011/16879)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/1978;K: 2011/16879)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/18621;K: 2011/19302)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/18621;K: 2011/19302)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/19546;K: 2011/20063)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/19546;K: 2011/20063)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/19545;K: 2011/20064)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/19545;K: 2011/20064)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/19547;K: 2011/20065)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/19547;K: 2011/20065)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/19548;K: 2011/20066)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/19548;K: 2011/20066)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20328;K: 2011/20283)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20328;K: 2011/20283)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20330;K: 2011/20285)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20330;K: 2011/20285)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20332;K: 2011/20286)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20332;K: 2011/20286)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20336;K: 2011/20287)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20336;K: 2011/20287)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20337;K: 2011/20288)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20337;K: 2011/20288)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20338;K: 2011/20289)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20338;K: 2011/20289)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20339;K: 2011/20290)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20339;K: 2011/20290)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20340;K: 2011/20291)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20340;K: 2011/20291)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20335;K: 2011/20293)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20335;K: 2011/20293)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/22580;K: 2011/21616)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/22580;K: 2011/21616)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/12018;K: 2011/22739)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/12018;K: 2011/22739)

- Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/2504;K: 2011/11925)- Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/2504;K: 2011/11925)

- Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/13319;K: 2011/12779)- Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/13319;K: 2011/12779)

- Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/13318;K: 2011/12780)- Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/13318;K: 2011/12780)

- Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/13317;K: 2011/12781)- Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/13317;K: 2011/12781)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri