14 Şubat 2012 28204 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik- Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

- Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmeliğin (96/57/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmeliğin (96/57/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği ile İlgili Yönetmeliğin (2000/55/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği ile İlgili Yönetmeliğin (2000/55/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Turizm İşletmelerine Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kursları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Turizm İşletmelerine Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kursları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İç Karantinaya Tabi Bitki Hastalık ve Zararlıları Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 1995/3)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/14)

- Ralstonia Solanacearum (Smith) Yabuuchi Et Al. ile Mücadele Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/16)

- Patates Halka Çürüklüğü (Clavibacter Michiganensis Subsp. Sepedonicus) Hastalığı ile Mücadele Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/17)

- Patates Kist Nematodları (Globodera Rostochiensis Wollenweber, Globodera Pallida Stone) ile Mücadele Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/18)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/55, K: 2011/140 Sayılı Kararı (31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 17/4/2008 Tarihli ve 5754 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/55, K: 2011/140 Sayılı Kararı (31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 17/4/2008 Tarihli ve 5754 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/75, K: 2011/150 Sayılı Kararı (29/6/2001 Tarihli ve 4708 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 30/6/2004 Tarihli ve 5205 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/75, K: 2011/150 Sayılı Kararı (29/6/2001 Tarihli ve 4708 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 30/6/2004 Tarihli ve 5205 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/11, K: 2011/153 Sayılı Kararı (25/10/1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/11, K: 2011/153 Sayılı Kararı (25/10/1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/119, K: 2011/165 Sayılı Kararı (21/6/1934 Tarihli ve 2525 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/119, K: 2011/165 Sayılı Kararı (21/6/1934 Tarihli ve 2525 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/96, K: 2011/168 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/96, K: 2011/168 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/7, K: 2011/172 Sayılı Kararı (31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/7, K: 2011/172 Sayılı Kararı (31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/97, K: 2011/173 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanun ile İlgili- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/97, K: 2011/173 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanun ile İlgili

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri