12 Şubat 2012 28202 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Sporları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/5)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/24)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri