01 Şubat 2012 28191 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2012/2711 Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu (MIGA) Sözleşmesinin Maddelerinde Yapılan Değişiklikler'in 14/11/2010 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar- 2012/2711 Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu (MIGA) Sözleşmesinin Maddelerinde Yapılan Değişiklikler'in 14/11/2010 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar

- 2012/2713 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı Uygulama Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2012/2713 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı Uygulama Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği- Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

- Gediz Üniversitesi Satın Alma Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/6)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/6)

- Hayvansal Ürünlerin Kişisel Sevkiyatlarının Ülkeye Girişine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (No: 2012/11)

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 339)- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 339)

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 340)- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 340)

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 341)- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 341)

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 342)- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 342)

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 343)- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 343)

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri