28 Ocak 2012 28187 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/2690 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2012/2690 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2012/2692 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun, Anten Teknik Hizmetler ve Verici Tesis İşletme Anonim Şirketine Ortak Olmasına İlişkin Karar

- 2012/2698 Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2012/2700 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna Ait Dolu Kadroların Derecelerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2012/2701 Adana İli, Seyhan İlçesinde Bulunan ve Mahalle Adları ile Ada ve Parsel Numaraları Gösterilen Taşınmazların Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Çalışmaları Kapsamında Seyhan Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/2708 Kocaeli İli, Kartepe İlçesinde Bulunan, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2012/2721 Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI

- Başbakan Yardımcılığı, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI

- Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığına, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim ÜZÜN'ün Görevlendirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği

- Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliği- Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliği

- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği- Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/4)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/4)

- 2011 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2011 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2012 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2012/10)

- 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tabi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askeri Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2012 Yılı Listesi)

- Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2012/2)- Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2012/2)

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/1/2012 Tarihli ve 4563 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/1/2012 Tarihli ve 4563 Sayılı Kararı

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri