27 Ocak 2012 28186 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2012/2697 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2012/2697 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ'a, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI

- Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcılığına, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih YAĞMUR'un Görevlendirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Doğuş Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Teknik Üniversitesi Kültür ve Sanat Birliği Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliği

- Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Mardin Artuklu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/1/2012 Tarihli ve 2012/5-6-7-8-9-10-11 ve 12 Sayılı Kararları

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri