26 Ocak 2012 28185 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 6267 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6267 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6268 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6268 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6269 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Kara Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6269 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Kara Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 6270 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 6270 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 6271 Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu- 6271 Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

CEZANIN KALDIRILMASI KARARLARI

- Hükümlü Muhittin TAŞ'ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2012/1)

- Hükümlü Kısmet GENÇ'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2012/2)

- Hükümlü Erol BOZSÜT'ün Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2012/3)

- Hükümlü Hayati EKİNCİ'nin Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2012/4)

YÖNETMELİKLER

- Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Kültür Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Maltepe Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/1/2012 Tarihli ve 2012/13 Sayılı Kararı

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24/1/2012 Tarihli ve 2012/14 Sayılı Kararı

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/1/2012 Tarihli ve 2012/ÖİB-K-01 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri