15 Ocak 2012 28174 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2011/2561 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2011/2561 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2012/2651 Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak BiyoNano Teknoloji Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2012/2652 Beyhanı ve Kaleköy Barajlarının Yapımı Nedeniyle Baraj Gölü Altında Kalacak Olan Palu-Genç-Muş Arasındaki Mevcut Demiryolu Hattının Deplase Edilmesi Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmaz ile Üzerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2012/2658 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Elbistan Teknoloji Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2012/2672 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2012/2673 İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2012/2675 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2012/2675 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2012/2684 Işık Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

- Tıklayınız

- 14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de, 2012 Yılı Yatırım Programı yayımlanmıştır.