10 Ocak 2012 28169 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/2534 4/11/2011-14/11/2011 Tarihleri Arasında Bitlis'te Yaşanan Don Afeti ile 23/10/2011 Tarihinde Van'da Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Zarar Gören Bitlis'teki Gerçek ve Tüzel Kişilerin Düşük Faizli Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar

- 2011/2535 Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Kızılhisar ve Bağlarbaşı Tapulama Sahası İçerisinde, Gaziantep-Kilis Yolunun Güneyinde Kalan Alanın Kilis Yolu Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2011/2536 Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Kızılhisar Tapulama Sahası İçerisinde, Burç Kavşağından Başlayarak Halep Bulvarı İstikametinde Devam Eden Alanın Halep Bulvarı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

- 2011/2541 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar- 2011/2541 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

- 2011/2542 İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2011/2543 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar- 2011/2543 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

- 2011/2605 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması ile Bazı Fakülte ve Yüksekokulların Kapatılması Hakkında Karar

- 2012/2663 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2012/2663 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2012/2664 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar- 2012/2664 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2012/2665 Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar- 2012/2665 Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Dışişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurul Kararları

YÖNETMELİKLER

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

- Köy Korucuları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Köy Korucuları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Ulusal Teknik Onay Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Avrupa Teknik Onay Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (No: MHG/2012-01)- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Ulusal Teknik Onay Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Avrupa Teknik Onay Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (No: MHG/2012-01)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/1/2012 Tarihli ve 2012/2 Sayılı Kararı

DÜZELTME

- 6260 sayılı - 6260 sayılı "2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" eki cetvel ile ilgili

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri