05 Ocak 2012 28164 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2011/2630 Resmi İstatistik Programı (2012-2016)'nın Kabul Edilmesi Hakkında Karar- 2011/2630 Resmi İstatistik Programı (2012-2016)'nın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (EURO 5 ve EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (EURO 5 ve EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Kültür Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

GENELGE

- En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik Ekonomik ve Teknik İşbirliği Paketi ile İlgili 2012/1 Sayılı Başkanlık Genelgesi- En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik Ekonomik ve Teknik İşbirliği Paketi ile İlgili 2012/1 Sayılı Başkanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/138)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/138)

- Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

- Fuel Oil Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 24)

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri