03 Ocak 2012 28162 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile Türkiye Halk Bankası Arasındaki Özel Sektör Yenilenebilir Enerji Verimliği Projesi ile İlgili Kredi ve Garanti Anlaşmaları- Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile Türkiye Halk Bankası Arasındaki Özel Sektör Yenilenebilir Enerji Verimliği Projesi ile İlgili Kredi ve Garanti Anlaşmaları

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2011/2471 Bazı Üniversitelere Bağlı Olarak Fakülte ve Yüksekokul Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2011/2522 Eski Kastamonu Valisi Enis Yeter'in Merkez Valiliğine Atanması Hakkında Karar

- Gençlik ve Spor Bakanlığına Ait Atama Kararı

- İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARLARI

- İdari Bağlılığın Değiştirilmesine Dair Kararlar

TEBLİĞLER

- 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin) (Sıra No: 1)- 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin) (Sıra No: 1)

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 281)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 281)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 9 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/43739;K: 2011/33748)- Yargıtay 9 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/43739;K: 2011/33748)

- Yargıtay 9 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/12534;K: 2011/12782)- Yargıtay 9 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/12534;K: 2011/12782)

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E: 2011/3445;K: 2011/5067)- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E: 2011/3445;K: 2011/5067)

DÜZELTME

- Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

İLANLAR

- a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- b - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri