27 Aralık 2011 28155 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- Å ÖNCEKİ SONRAKİ

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 6263 Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 6263 Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

TBMM KARARI

- 1007 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışmalarına Ara Vermesine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2011/2604 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2011/2604 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2011/2609 Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Adalet Bakanlığı Temsilciliğine, Müsteşar Yardımcısı Mustafa ELÇİM'in Görevlendirilmesine Dair Karar

- 2011/2613 Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Başbakanlık Temsilciliğine, Kasım DAVAS'ın Görevlendirilmesine Dair Karar

- 2011/2620 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Bazı Fakültelerin Konya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlanması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık ile Dışişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- 2011/2568 Yem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- 2011/2568 Yem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği- Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

- Yem Hijyeni Yönetmeliği- Yem Hijyeni Yönetmeliği

- Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik- Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik

- Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik- Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelik

- Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar?Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar?Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma?Merkezi Yönetmeliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri