26 Aralık 2011 28154 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat- Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat

- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2011/1)- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2011/1)

- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2011/2)- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2011/2)

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58)- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 58)

- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 8)- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 8)

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 39)- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 39)

- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 40)

- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43)- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 43)

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 280)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 280)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 411)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 411)

- Benzin Türlerine Harmanlama Amaçlı Yakıt Biyoetanolünün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ- Benzin Türlerine Harmanlama Amaçlı Yakıt Biyoetanolünün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

- Etil Alkolün Piyasaya Arzı Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri