24 Aralık 2011 28152 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

- ÖNCEKİ

- SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği- Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği

- İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği- İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği

- Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik- Sperma, Ovum ve Embriyo Üretim Merkezlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

- Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Risk Değerlendirme Komite ve Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik- Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik

- Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik- Veteriner Tıbbi Ürünlerde Yapılacak Değişikliklerle İlgili Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/134)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/134)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/135)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/135)

- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/16)- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/16)

KURUL KARARLARI

- Biyogüvenlik Kurulunun 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 Sayılı Kararları

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri